Koncepce dne v ŽŠ

„Škola je život sám, tedy vše co se děje kolem, je pro nás školou.“

Škola je v provozu tři dny v týdnu od pondělí do středy od 8 do 16 hod.

S programem začínáme v 9:00 hod, je rozložen ve 2 blocích.

V prvním bloku jsou témata vybírána s ohledem na zájem a potřeby dětí. Při práci se inspirujeme prvky lesní a intuitivní pedagogiky, prožitkového učení, waldorfského či Montessori přístupu. U dětí podporujeme samostatnost, klademe důraz na nenásilnou komunikaci, spolupráci, dotahování práce a vedení k zodpovědnosti.

Druhý blok je zaměřen na individuální práci a průvodce má zde podporující roli.

Odpoledne je čas družiny, je zaměřeno spíše na hry a realizaci vlastních záměrů dětí.

Děti se zapojují do běžného chodu školy, jako je úklid, mytí nádobí, chystání dřeva a starost o kamna. V Živé škole pracujeme s pravidly, které vznikají a také zanikají na sněmu a je potřeba dodržovat je všemi zúčastněnými.

Přijďte se k nám podívat

Škola je v provozu od pondělí do středy od 8 do 16 hod.

Zkuste na vlastní kůži, jak to u nás chodí.