Co nabízíme

Proč si vybrat právě Živou školu?

Podporu a konzultaci veřejnosti se zájmem o DV
Podporu a pomoc rodičům v DV

Místo pro setkávání

Volný pohyb na čerstvém vzduchu

Čas a prostor pro spontánní aktivity a hry dětí

Věkově smíšený kolektiv

Bezpečné a podporující prostředí

Pochopení a důvěru dítěti a jeho rodině

Participování na společných tématech a programech

Učení se respektu, spolupráci a empatii

Svobodu spolu se zodpovědností

Výletové a projektové dny, zážitkové programy

Pravidelné řešící kruhy a celoškolní sněm

Průvodce jako podpora a opora dětem

Živé čtvrtky

Čtvrtek je den, který je otevřen rodinám spolu s dětmi. Lidé se zde se mohou věnovat libovolným aktivitám, ať už sami někde v koutku zahrady, nebo společně s ostatními. Můžou to být vzájemné diskuze, vyrábění, sporty, vaření, šití, nebo taky nicnedělání. Principem Živého čtvrtku je svoboda, absence jakéhokoli tlaku a organizovanosti. V případě Vašeho zájmu nás můžete kontaktovat přes webový formulář, nebo prostřednictvím emailu.

Letní příměstské tábory

Tradiční letní příměstské tábory v duchu svobodného vzdělávání, spojené s výpravami a neustálým kontaktem s přírodou.

Celoškolní sněm a řešící kruhy

Součástí školy je tzv. Celoškolní sněm a Řešící kruh. Zde mají děti možnost podílet se na samosprávě školy, učí se kultivovaně jednat, dodržovat pravidla, vyjádřit svůj názor vhodným způsobem, řešit konflikty, formulovat pravidla, zvažují otázky morálky a spravedlnosti. Celoškolní sněm, se zařazuje vždy, když je potřeba projednat vše týkající se provozu a obsahu školy a je nezbytná přítomnost většiny členů školy. Ve škole máme zaveden rozhodovací proces na principu sociokracie. Řešící kruh zařazujeme podle potřeb společenství. Jednotlivá témata mají všichni členové ŽŠ možnost zapisovat na arch, který je k tomu určený na nástěnce. Všechna pravidla Živé školy jsou projednávána účastníky řešícího kruhu, na který dochází každý dle své potřeby, účast na kruhu je dobrovolná. Pravidla vzniklá na řešícím kruhu jsou platná pro všechny, každý má právo podat svůj návrh nebo změnit nevyhovující pravidlo. Nově vzniklá pravidla jsou evidována v knize pravidel, která je přístupná všem na viditelném místě.

Co v naší škole neděláme

Známkování

Používání trestů

Zadávání domácích úkolů

Nevyžádané hodnocení

Neustálý dohled nad dětmi

Nucení dětí do aktivit

Plnění přání rodičů proti vůli dítěte

Přijďte se k nám podívat

MŮŽETE NÁS PODPOŘIT

Účet Živé školy

2300851308 / 2010