Hodnoty a vize ŽŠ

Vize

„Jsme místem, kde tvoříme prostor pro společný i individuální růst v radostném a zdravém prostředí. Získané zkušenosti sdílíme s okolním světem.“

Hodnoty

  • Svoboda spojená se zodpovědností
  • Respektující přístup – k sobě, druhým, přírodě
  • Zdravý životní styl-stravování, pohyb, bytí v přírodě

Přijďte se k nám podívat

MŮŽETE NÁS PODPOŘIT

Účet Živé školy

2300851308 / 2010